V tej kategoriji se nahajajo spletne učilnice interesnih dejavnosti, krožkov, projektov ...